Kartläggning av partiernas agenda för Sveriges allra äldsta

visby-644587_640.jpg

Hösten 2017 lanserade Äldrekontakt konceptet Telefonträffar, en mötesplats i telefonen som hjälper personer som av olika anledningar inte har möjlighet att delta i vår ordinarie fikaverksamhet att knyta nya kontakter. Varannan vecka erbjuds äldre 75 år+ med sociala behov möjligheten att delta i ett gruppsamtal via telefon. Varje samtal kretsar kring ett förutbestämt tema och inleds med att en gästföreläsare med insikt i ämnet först håller en kortare föredrag så att alla vet lika mycket om ämnet innan man tillsammans reflekterar över det sagda. Hittills har Telefonträffarna handlat så skilda ting som teknik i vardagen, trädgården om våren, semlan och dess historia, dagens utmaningar med katastrofmedicinska insatser och hur man kan dryga ut sin pension.

Det är deltagarna själva som bestämmer innehållet i samtalen. Inför uppstart (och i mitten av respektive säsong) samlas önskemål på framtida teman in. Flera förslag kretsar kring en önskan att bättre förstå nutiden, man vill veta mer om teknik, samhälle, internet och andra nutidsfenomen.

Ett annat ämne som önskades berörde det kommande valet i september, där flertalet deltagare till en början upplevde ett tydligt utanförskap, men efter genomförd telefonträff visade intresse för frågor som var viktiga för dem, som exempelvis hemtjänst, färdtjänst, akutvården och ekonomi.

Vi tog deras frågor och ställde dem vidare till alla politiska partier som finns representerade i de största opinionsundersökningarna (F!, V, S, Mp, C, L, M, KD och SD). Alla partier fick samma frågor och efter mötet fick alla möjlighet att återkomma med kompletterande information om så önskades.

I de fall en sakfråga inte tas upp av ett parti är det för att Äldrekontakt inte fick något svar då vi ställde frågan.

Vår kartläggning visar att:

  • Samtliga partier, med undantag för F!, vill sänka pensionärsskatten och majoriteten av dessa vill avveckla den inom en tidsperiod på max fyra år.
  • Att kommunerna ska ges möjlighet att tillämpa förenklad biståndsbedömning är något som majoriteten av tillfrågade partier är överens om, om än för en begränsad volym av servicetjänster.
  • Alla partier, utom V, anser att äldre personer ska ha fortsatt möjlighet att köpa RUT-tjänster och flera partier vill höja taket och utöka tjänsteutbudet för målgruppen äldre.
  • Hälften av alla partier anser att hemtjänsten ska vara tillståndspliktig för både privata och kommunala aktörer för att säkerställa kvaliteten.
  • Slutligen är alla partier medvetna om problemen inom färdtjänsten och presenterar olika lösningar på hur det ska lösas. Det finns ett regeringsuppdrag hos Myndigheten för delaktighet att se över Färdtjänstlagen som beräknas vara klar om cirka 1 år.

Bild från: https://pixabay.com/sv/visby-almedalen-gotland-644587/

Mårten Björk