Vi ställer aldrig in en fika!

Social isolering är en process som oftast har skett under en längre tid. Långsamt har ens nätverk av nära och kära blivit allt tunnare. För att hjälpa individer att ta sig ur sin sociala isolering behöver vi stötta dem i att bygga nya nätverk, vilket måste ske gradvis och oftast tar lång tid. Det måste göras på de äldres villkor.

Genom att hjälpa de äldre på deras egna villkor vinner vi deras förtroende och det i sin tur gör det möjligt att bli deras hjälpande hand ut ur ensamheten. Regelbundenheten i våra fikor är nyckeln till att kunna förändra de äldres livssituation och därför är vår policy att aldrig ställa in en planerad fika. Det ställer väldigt höga krav på flexibilitet hos våra volontärer, särskilt såhär i förkylningstider.

Vi försöker göra allt vi kan för att hitta lösningar när det oförutsedda sker och ibland kan det tyvärr vara omöjligt att finna ersättare för volontärer som av någon anledning måste ställa in.

Vi vet hur viktigt det är att hålla Äldrekontakts fikalöften och vi vet att regelbundenheten är kritisk för att bibehålla gästernas förtroende. Därför har vi för avsikt att hålla våra fikalöften även då omständigheterna gör det svårt. För att synliggöra vår förpliktelse har Äldrekontakt nu upprättat en ”Elfte-timmen-reserv” motsvarande 1000 sek för respektive grupp. ”Elfte-timmen-reserven” skall kunna nyttjas då inga andra alternativ utom att ställa in en fika finns kvar. Gruppledaren får då möjlighet att anordna fikat på ett lokalt café eller ge någon gäst ett bidrag till taxi om en värd eller chaufför insjuknat akut.

Mårten Björk