Kallelse till årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017

Datum: 6 maj
Tid: 10–12
Plats: Meddelas när antal deltagande är fastställt
Kallade: Medlemmar i Äldrekontakt

Meddela oss på info@aldrekontakt.se senast den 9 maj om du avser att deltaga. Agenda (PDF).

Mårten Björk