Våra fikaträffar i Göteborg fortsätter

Äldrekontakt inleder 2014 med att vår Göteborgsgrupp fick besök av kombispels tidning på en av sina fikaträffar. Gruppen har träffats sedan maj 2013 och har blivit goda vänner genom Äldrekontakt. I dagsläget har vi 2 grupper i Göteborg, och startar gärna fler.

Mårten Björk