Äldrekontakt om ofrivillig ensamhet i P4

P4 bjöd in Äldrekontakt under sin temadag kring ofrivillig ensamhet bland äldre. Vi berättade om vår modell för att förebygga och bryta social isolering, och den effekt som vi uppnår.

Vill du höra inslaget, klicka här