Nytt IT-stöd för alla volontärer

Vi har fått återkoppling från flera volontärer att det finns behov av att enkelt kommunicera inom fikagrupperna, och gruppledare har behov att komma i kontakt med varandra och att snabbt rapportera genomförda aktiviteter.

Vi har nu, i samarbete med Eins Consulting, utvecklat ett nytt IT-stöd som vi under vintern har implementerat i verksamheten. De som inte har fått tillräcklig utbildning i verktyget kan kontakta ellen.ellqvist@aldrekontakt.se för att få manualer eller en personlig genomgång.

Stort tack säger vi till Eins Consulting!

Mårten Björk