PostkodLotteriet stödjer Äldrekontakt

Äldrekontakt har under 2012 mottagit 400 000 kr i stöd av Svenska PostkodLotteriet via PostkodStiftelsen. Bidraget går till att starta flera fikagrupper för äldre samt till att Äldrekontakt kan etablera sig i nya områden. Målet är att fler äldre ska få möjlighet att bryta sin isolering och få tillgång till nya sociala nätverk.

Svenska PostkodLotteriet får sina intäkter från lottförsäljning och ger hela vinsten till ideella ändamål. Över en miljon svenskar deltar i Lotteriet som sedan starten 2005 har delat ut 2,8 miljarder till utvalda välgörenhetsorganisationer.

Therese Gyll