Äldrekontakt beviljas 90-konto

90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Läs mer på Svensk Insamlingskontroll

Therese Gyll