Hjälp äldre att
träffa nya vänner!

Äldrekontakt är en ideell förening som med hjälp av volontärer skapar nya mötesplatser för att ge äldre möjlighet till social samvaro. Tillsammans med oss kan du göra en bestående skillnad i ensamma äldres liv.

Se våra filmer här!

Fika med oss!

Äldrekontakt ordnar fikaträffar för ensamboende damer och herrar över sjuttiofemår som bor i närheten av varandra. Träffarna bjuder på gemenskap, småprat och fika tillsammans med andra. Våra värdfamiljer turas om att bjuda på fika och en trevlig pratstund och våra volontärchaufförer ordnar med skjuts till och från träffarna. Vi fikar tillsammans i två timmar en söndagseftermiddag i månaden.

Bli vår gäst  

Ditt företag kan
göra stor skillnad!

Vi vill hjälpa många fler att träffas vid våra fikaträffar än vad vi har möjlighet till idag. Våra företagsvänner och partners bidrar till att fler äldre kan slippa vara ensamma och istället träffa nya vänner över en fika.

Vi vill bidra  

Historien om Äldrekontakt

Vänner, social gemenskap och aktivitet ger livet mening och håller oss friska, också på äldre dagar. Detta var drivkraften då familjen Gyll valde att starta Äldrekontakt 2008. Att det fanns så många ensamma äldre i vårt samhälle upplevde man som ett problem och valde därför att bidraga till arbetet med att även äldre ska ha ett värdigt liv i vårt samhälle. Målgruppen ensamma äldre är dold och svår att nå, då de bor ensamma och sällan träffar släkt eller vänner.

Vår historia  

Vi växer snabbt

Vi har idag 40 aktiva grupper fördelade på ett flertal större orter i landet; Stockholm, Västerås, Uppsala, Göteborg och Malmö. Under 2016 fortsätter vi vår expansion enligt plan över hela landet.

  Här finns vi