21 kommuner i Sverige

Vi har idag 61 grupper och finns i många av landets större städer; Stor-Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Linnköping, Helsingborg, Lund och Borås. Under det kommande året fortsätter vi vår expansion i hela landet.