Bli företagsvän

Ditt företag kan göra en viktig insats för ensamma äldres situation. Som företagsvän stödjer ni hela verksamheten. Ni visar kunder och omvärlden att ni tar ett aktivt samhällsansvar, något alla medarbetare kan vara stolta över.

Företagspartner

Som partner till Äldrekontakt bidrar ni under två år med 75.000 kronor per år till verksamheten. Ni har stort inflytande över hur bidraget används och kan i samarbete med oss utforma projekt som passar ert sociala engagemang och som inspirerar era medarbetare. Ni kan anlita oss för föreläsningar för den egna personalen och kunder och ni får möjlighet att deltaga vid våra fikaträffar, Alla Äldres Dag och övriga aktiviteter.

Företagsvän

Som Företagsvän bidrar ni under ett år med 50.000 kr och kan tillsammans med våra andra bidragsgivare förändra vardagen för någon av alla de äldre som är med i våra grupper eller väntar på att en ska starta. Er gåva gör konkret nytta i form av att en ny grupp kan startas, en värdinna eller chaufför kan rekryteras och ger oss dessutom en möjlighet att nå ut till fler ensamma äldre för att förbättra deras livssituation.


TACK TILL

Svenska Vårdfastigheter

Svenska Vårdfastigheter utvecklar och äger högkvalitativa och miljövänliga vårdfastigheter. De erbjuder socialt och etnologiskt attraktiva, kretslopps- anpassade och energisnåla fastigheter till svenska kommuner och vårdoperatörer.

TaxiKurir

TaxiKurir i Stockholm genomför dagligen ca 10000 taxiuppdrag och transporterar ca 16000 personer. De hjälper Äldrekontakt med vissa transporter, exempelvis inför events som  ”Alla Äldres dag”.

1,6 miljonersklubben

1,6 miljonersklubben informerar om allt som rör kvinnans situation och har valt att stötta Äldrekontakt. Klubben verkar för ett friskare samhälle med ökat hälsomedvetande och livsglädje för alla kvinnor i alla åldrar.