Vänner kan man
bli hela livet!

Gemenskap och vänner är ett av de bästa sätten för att upprätthålla livslusten hela livet ut, men när man kommit upp en bit i åren kan man behöva lite hjälp på traven att knyta nya kontakter.

Regelbundna träffar

Med denna insikt som utgångspunkt valde familjen Gyll utifrån sitt intresse för äldrefrågor att ta initiativet till Äldrekontakt 2008. Den ideella föreningen skulle inrikta sig på ensamma äldre som sällan träffade släkt och vänner. Med hjälp av insatser från volontärer gjorde man det möjligt för dem att regelbundet få träffa andra i samma situation. Genom volontärernas engagemang kunde man göra stor skillnad i dessa människors liv och hälsa.

En unik volontärmodell

Sättet man valde att arbeta på var unikt för Sverige och byggde på en framgångsrik volontärmodell från England, utvecklad av välgörenhetsorganisationen Contact the Elderly. Contact the Elderly volontärer har ordnat lokala tea-parties sedan 1965 och har genom åren hjälpt närmare hundra tusen isolerade äldre över hela Storbritannien och engagerar idag drygt 4 500 volontärer.

Vänner ger livet mening

Vänner, social gemenskap och aktivitet ger livet mening och håller oss friska, också på äldre dagar. Intresset har varit stort för denna sanning; antalet fikagrupper har dubblats för varje år sedan starten och idag driver föreningen över tjugo grupper i ett antal av landets större städer. Utöver uppstart och organisering av grupper arbetar föreningen också aktivt med att öka medvetenheten om problematiken kring ensamma äldre.

Alla äldres dag

Lagom till föreningens femårsjubileum togs initiativet till ett årligt event, vars syfte är att uppmärksamma en dold grupp i samhället som sällan kommer ut och främja umgänge generationer emellan genom underhållning och gemenskap i det offentliga rummet i Stockholm. Det blev en fantastisk dag i Humlegården där volontärer, flera företag och organisationer sponsrade för att visa sitt stöd för våra äldre i samhället.