Vänner kan man
bli hela livet!

Gemenskap och vänner är ett av de bästa sätten för att upprätthålla livslusten hela livet ut, men när man kommit upp en bit i åren kan man behöva lite hjälp på traven att knyta nya kontakter.

Vår historia

Behovet av praktisk hjälp med att träffa nya vänner och upprätthålla vänskapen på äldre dagar är stort. Över en tredjedel av dem som är över sjuttiofem år uppger att de ofta känner sig ensamma. Att träffa vänner en gång i månaden kan göra stor skillnad i dessa människors liv. Med denna insikt som utgångspunkt valde familjen Gyll utifrån sitt intresse för äldrefrågor att ta initiativet till Äldrekontakt 2008.

Läs mer  

En utvärderad modell

Vår modell bygger på en utvärderad och beprövad modell från Storbritannien, som visar att äldre som deltar i vår typ av regelbundna fikaträffar inte bara upplever en bättre livskvalitet, utan även bättre hälsa. Modellen innehåller de delar som forskning visat har bäst effekt; att få träffas i grupp, att lära känna andra i samma situation för ömsesidigt stöd, och att få träffas regelbundet. Äldrekontakt är en politiskt och religiöst obunden förening.

Läs mer