Vi växer snabbt

Vi har idag 57 aktiva grupper fördelade på ett flertal större orter i landet; Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Helsingborg och Borås. Under 2018 fortsätter vi vår expansion enligt plan över hela landet.

  Här finns vi